Lista instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich