Kalkulatory – efekty i oszczędności


Kalkulator oszczędności

Energia wyprodukowana: 1268008.00 kWh.

Typ paliwa Wartość energetyczna [MJ/kg] Spalone paliwo[Mg] Oszczędność [PLN]
Węgiel kamienny 21.30 214.31 0
Węgiel brunatny 8.32 548.65 0

Kalkulator emisji

Energia wyprodukowana: 1268008.00 kWh.

Typ paliwa Spalone paliwo[Mg] Współczynnik emisji [kg/Gj] Emisja substancji[Mg]
Węgiel kamienny 94.73 214.31 432.43
Węgiel brunatny 109.77 548.65 501.07

Efekt ekologiczny redukcji emisji CO2

Energia wyprodukowana: 1268008.00 kWh.

Typ paliwa Współczynnik emisji [kg/Gj] Ograniczone uwalnianie CO2 [kg]
Węgiel kamienny 94.73 432422.77
Węgiel brunatny 109.77 501077.25