Kalkulatory – efekty i oszczędności


Kalkulator oszczędności

Energia wyprodukowana: 1311930.00 kWh.

Typ paliwa Wartość energetyczna [MJ/kg] Spalone paliwo[Mg] Oszczędność [PLN]
Węgiel kamienny 21.30 221.73 0
Węgiel brunatny 8.32 567.67 0

Kalkulator emisji

Energia wyprodukowana: 1311930.00 kWh.

Typ paliwa Spalone paliwo[Mg] Współczynnik emisji [kg/Gj] Emisja substancji[Mg]
Węgiel kamienny 94.73 221.73 447.39
Węgiel brunatny 109.77 567.67 518.44

Efekt ekologiczny redukcji emisji CO2

Energia wyprodukowana: 1311930.00 kWh.

Typ paliwa Współczynnik emisji [kg/Gj] Ograniczone uwalnianie CO2 [kg]
Węgiel kamienny 94.73 447401.29
Węgiel brunatny 109.77 518433.85