Portal powstały w ramach projektu "Energia przyjazna środowisku w Gminie Czemierniki" dostępny jest pod adresem https://ugczemierniki.ozeportal.eu/.

Pompy ciepła

Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od pory roku wykorzystują one energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodach gruntowych, powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną, które są dostępne bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. Te źródła energii noszą nazwę dolnych źródeł ciepła. Dzięki pompie ciepła wykorzystującej opisane wcześniej źródła ciepła, można ogrzewać budynek i wodę użytkową oszczędzając energię i chroniąc środowisko naturalne.

Podział dolnych źródeł ciepła

Powietrze jest nośnikiem energii cieplnej, którą za pomocą pomp ciepła typu powietrze/woda można wykorzystać w zakresie temperatur od +40°C do -25°C. Wskaźnik wydajności COP tych urządzeń jest na tyle wysoki, że coraz częściej ich wydajność porównuje się do pomp ciepła solanka/woda.

Temperatura wody gruntowej, nawet zimą wynosi od +7°C do +12°C, dlatego można ją łatwo wykorzystać jako dolne źródło ciepła. Warunkiem do prawidłowej pracy jest jednak odpowiednia ilość i jakość pobieranej wody oraz posiadanie odpowiednich zezwoleń. Jeśli uda się je spełnić, to instalacja będzie nadzwyczaj efektywna.

Można do porównać do olbrzymiego zasobnika ciepła, który jest nieustannie zasilany energią promieniowania słonecznego i energią geotermalną. Pompy ciepła solanka/woda potrafią doskonale wykorzystać to niewyczerpalne źródło energii cieplnej, dlatego ich wydajność COP są bardzo wysokie.

Energia geotermalna zaliczana jest do jednych z rodzajów energii odnawialnej i zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE została zdefiniowana jako energia składowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. Technologia dolnych źródeł w układzie z pompami ciepła umożliwia przetwarzanie tych zasobów na potrzeby użytkowych celów grzewczych lub chłodniczych.

Dolne źródło może być zrealizowane w układzie:

Wertykalnym, czyli pionowy wymiennik w postaci „sondy” umieszczonej w odwiercie; Horyzontalnym, czyli poziomy wymiennik np. w postaci spirali, meandry zakopany bezpośrednio poniżej strefy przemarzania.

pompy_ciepła

75% CIEPŁA SŁONECZNEGO + 25% ENERGII ELEKTRYCZNEJ = 
100% CIEPŁA DO OGRZEWANIA BUDYNKU

Pompy ciepła pobierają energię słoneczną zmagazynowaną w środowisku naturalnym i wykorzystują ją w systemie ogrzewania. Czynnik roboczy, cyrkulujący w zamkniętym obiegu, parując w niskich temperaturach odbiera ciepło ze środowiska naturalnego. Następnie za pomocą sprężarki pompy ciepła czynnik roboczy zostaje doprowadzony do temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Bezpłatnie pobrane ciepło słoneczne oraz elektryczna energia napędowa, która jest konieczna do sprężania czynnika roboczego, dają w efekcie ciepło pozwalające ogrzać budynek.

Pompy pracują cicho, całkowicie automatycznie i nie wymagają konserwacji. Nie trzeba się troszczyć ani o zrobienie w porę zapasu oleju ani też o terminy wizyt kominiarza lub serwisu kotła. Dodatkowo, dzięki braku zbiornika oleju i komina, zyskuje się cenne metry kwadratowe powierzchni użytkowej.

Pompa ciepła jest „zimnym“ czynnikiem grzewczym – nie wytwarza płomienia i nie stanowi tym samym żadnego zagrożenia pożarowego. Nie może dojść również do niekontrolowanego ulatniania się gazu czy wycieku oleju. Pompa ciepła należy dlatego do najbardziej bezpiecznych rodzajów ogrzewania. Energią napędową dla sprężarki jest prąd elektryczny. Bilans środowiska naturalnego pompy ciepła polepsza się z roku na rok, ponieważ wytwarzanie prądu staje się coraz bardziej ekologiczne dzięki modernizowaniu elektrowni, wprowadzaniu nowych systemów uzyskiwania prądu elektrycznego oraz wzrastającemu wykorzystywaniu energii odnawialnej.

System grzewczy z pompą ciepła oferuje najwyższy komfort ogrzewania i obsługi. Oddawanie ciepła odbywa się przeważnie poprzez niskotemperaturowy system ogrzewania, który w każdej chwili gwarantuje przyjemny i zdrowy klimat pomieszczeń. Można to zrealizować jako ogrzewanie podłogowe, ścienne lub też za pomocą promienników ciepła. Pompy ciepła mogą być także stosowane dla proekologicznej modernizacji istniejącego systemu ogrzewania.

W naszych szerokościach geograficznych oprócz ogrzewania, także chłodzenie odgrywa coraz ważniejszą rolę. Temperatury powyżej 30°C nie są już rzadkością. Niektóre rozwiązania na pompach ciepła oferują innowacyjne rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia jednym systemem. Zimą pompa ciepła pracuje jako energetycznie efektywne urządzenie grzewcze. Latem wypełniony wodą system grzewczy służy do chłodzenia.

Chłodzenie może być realizowane na kilka sposobów.

  • poprzez systemy do ogrzewania powierzchniowego:

Latem powierzchnie grzejne w podłogach, ścianach lub sufitach są wykorzystywane do chłodzenia. Chłodzenie dużymi powierzchniami daje przy normalnych obciążeniach cieplnych komfort bez efektu przeciągu.

  • poprzez konwektory wentylatorowe:

Wentylatory zabudowane w tych urządzeniach przeprowadzają powietrze przez wymiennik ciepła w którym jest ono ogrzewane lub schładzane. Wielostopniowo regulowany nadmuch powietrza zapewnia szybkie czasy reakcji i wysokie moce.

Drukuj stronę Drukuj stronę