Uzyskana energia

uzyskana energia

Niniejsza strona zawiera wizualizacje dotyczące ilości energii uzyskanej przez instalacje zamontowane w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki”


Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 722146 kWh (2599.73 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 722146 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 20806.83 litrów wody

Wizualizacje wartości uzyskanej energii

Przełącz typ wykresów na:


 


Przełącz typ wykresu: